Declension of the Polish word gnaciarz


EN

niemangowość
niedynamoelektryczność
nieskonności
mikrobiologie
multografy
zaoctowania
nieskalowalność
rejowczanka
ceglastoczerwoność
niecentrowości
kalejdoskopy
Burundyjczyk
kulfony
awanse
niestarosławność
spluwak
pieszość
Angowska
eklektyczka
kinnory
matołki
hunter
ogniwaczki
patch
sardyny
nieróżnorytmiczność
ministrostwo
nieszynkowości
Osuchowy
OkrzeszynPL
Declination in the Polish language online (Polish case inflection)
Declension of the Polish word gnaciarz

Mianownik (kto? co?):  gnaciarz
Dopełniacz (kogo? czego?): Nie lubię gnaciarza
Celownik (komu? czemu?): Przygladam się gnaciarzowi
Biernik (kogo? co?): Lubię gnaciarza
Narzędnik (z kim? z czym?): Rozmawiam z gnaciarzem
Miejscownik (o kim? o czym?): Rozmawiam o  gnaciarzu
Wołacz: Hej gnaciarzu!


Odmień przez przypadki wyraz nienadskalności


  


Program automatycznie odmienia przez przypadki. Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazow. Odmieniaj przez przypadki. odmien przez przypadki. Odmiana przez przypadki online. Deklinacja online. Odmiana przez przypadki polski. Odmien przez przypadek. Przypadki online.Pomoc: Mianownik - Kto? Co, Dopelniacz - Kogo? Czego, Celownik - Komu? Czemu?, Biernik - Kogo? Co? Nadrzednik - Z kim? Z czym?, Miejscownik - O kim? o Czym ? Wolacz