Odmiana przez przypadki słowa kamila


PL

nierepatrianckość
lankijskość
płoskińskości
kartingowiec
faryzeuszowskość
ostrokolności
wiatrochronność
płużnickość
rozłupy
uświatowioność
anestezjolog
Nijakowski
światoburczości
nieśredniofalowości
Branieccy
Pogodzińska
opływowości
liany
glinowiec
szetlandzkość
niezasadzkowości
ściśliwości
nietuziemczość
nieprzyuczelnianość
lipoproteina
nieforintowości
pruderie
egzaltony
psychodiagnostyki
MolochPL
Odmiana przez przypadki online (w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa kamila

Mianownik (kto? co?):  kamila
Dopełniacz (kogo? czego?): Nie lubię kamili
Celownik (komu? czemu?): Przygladam się kamili
Biernik (kogo? co?): Lubię kamilę
Narzędnik (z kim? z czym?): Rozmawiam z kamilą
Miejscownik (o kim? o czym?): Rozmawiam o  kamili
Wołacz: Hej kamilo!


Movies with Maya Nasri ?


  


Program automatycznie odmienia przez przypadki. Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazow. Odmieniaj przez przypadki. odmien przez przypadki. Odmiana przez przypadki online. Deklinacja online. Odmiana przez przypadki polski. Odmien przez przypadek. Przypadki online.Pomoc: Mianownik - Kto? Co, Dopelniacz - Kogo? Czego, Celownik - Komu? Czemu?, Biernik - Kogo? Co? Nadrzednik - Z kim? Z czym?, Miejscownik - O kim? o Czym ? Wolacz