Odmiana przez przypadki słowa pomoc


PL

nieponadjednostkowości
żurawie
nieprzeciwkonstytucyjności
nieprzygniewności
bakisty
uwdzięk
dygnienia
lamer
skalbmierzanki
Sygułowie
borneańskości
Fulbright
rostbratle
kłoda
kwiaciarstwo
krawędzie
nieodszczepioność
nielistewkowatość
kevlary
Leszkiewicz
Taciakowie
frank
soralium
Albertyna
alternariozy
górniańskość
Tuchowicz
targaniec
niesnycerskość
PołomiaPL
Odmiana przez przypadki online (w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa pomoc

Mianownik (kto? co?):  pomoc
Dopełniacz (kogo? czego?): Nie lubię pomocy
Celownik (komu? czemu?): Przygladam się pomocy
Biernik (kogo? co?): Lubię pomoc
Narzędnik (z kim? z czym?): Rozmawiam z pomocą
Miejscownik (o kim? o czym?): Rozmawiam o  pomocy
Wołacz: Hej pomocy!Translate from english to bosnian: heat


  


Program automatycznie odmienia przez przypadki. Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazow. Odmieniaj przez przypadki. odmien przez przypadki. Odmiana przez przypadki online. Deklinacja online. Odmiana przez przypadki polski. Odmien przez przypadek. Przypadki online.Pomoc: Mianownik - Kto? Co, Dopelniacz - Kogo? Czego, Celownik - Komu? Czemu?, Biernik - Kogo? Co? Nadrzednik - Z kim? Z czym?, Miejscownik - O kim? o Czym ? Wolacz