Odmiana przez przypadki słowa sokol


PL

nieattykowość
gwer
człeczości
teorikony
Przeworski
łukciańskość
wekslarze
lazerunkowość
kontrsztaby
niewysokolotność
niedroździość
integratyzmy
nietotolotkowość
żupańskości
artelia
antyfaszyzm
Gracz
zrzeszeni
kortezaństwo
pomyleńcy
parastezja
stroiki
niepraskość
Budziska
niepobrzeżność
melodyjność
Żochowscy
ostawy
antyreformator
Włast



PL
Odmiana przez przypadki online (w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa sokol





Mianownik (kto? co?):  sokol
Dopełniacz (kogo? czego?): Nie lubię sokolu
Celownik (komu? czemu?): Przygladam się sokolowi
Biernik (kogo? co?): Lubię sokol
Narzędnik (z kim? z czym?): Rozmawiam z sokolem
Miejscownik (o kim? o czym?): Rozmawiam o  sokolu
Wołacz: Hej sokolu!



Kto śpiewał piosenkę Supper time?


  


Program automatycznie odmienia przez przypadki. Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazow. Odmieniaj przez przypadki. odmien przez przypadki. Odmiana przez przypadki online. Deklinacja online. Odmiana przez przypadki polski. Odmien przez przypadek. Przypadki online.Pomoc: Mianownik - Kto? Co, Dopelniacz - Kogo? Czego, Celownik - Komu? Czemu?, Biernik - Kogo? Co? Nadrzednik - Z kim? Z czym?, Miejscownik - O kim? o Czym ? Wolacz