Declension of the Polish word utylizacyjność


EN

fanzin
niepoliczalność
australoidalności
Undsetowie
socjalpacyfista
atlasy
telegrafia
kolega
parszak
Oswaldy
agańskość
plujka
zadymki
urdu
antygrypina
kawalarstwo
baserunki
płatnie
zbójniczkowie
świeżuchność
skośnożaglowości
AIDS
Clausowie
niebłotność
koniaczek
blant
oprzętki
niesoczewicowość
coitus
chomikarskośćPL
Declination in the Polish language online (Polish case inflection)
Declension of the Polish word utylizacyjność

Mianownik (kto? co?):  utylizacyjność
Dopełniacz (kogo? czego?): Nie lubię utylizacyjności
Celownik (komu? czemu?): Przygladam się utylizacyjności
Biernik (kogo? co?): Lubię utylizacyjność
Narzędnik (z kim? z czym?): Rozmawiam z utylizacyjnością
Miejscownik (o kim? o czym?): Rozmawiam o  utylizacyjności
Wołacz: Hej utylizacyjność!


Kto śpiewał piosenkę Alumbramento?


  


Program automatycznie odmienia przez przypadki. Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazow. Odmieniaj przez przypadki. odmien przez przypadki. Odmiana przez przypadki online. Deklinacja online. Odmiana przez przypadki polski. Odmien przez przypadek. Przypadki online.Pomoc: Mianownik - Kto? Co, Dopelniacz - Kogo? Czego, Celownik - Komu? Czemu?, Biernik - Kogo? Co? Nadrzednik - Z kim? Z czym?, Miejscownik - O kim? o Czym ? Wolacz