Declension of the Polish word utylizacyjność


EN

Ribbentrop
Wilkowie
podwoziowość
szantuńskość
Szyszkowskie
dyle
narodowowyzwoleńczości
bitumastyki
cracki
barmani
Długoszowskie
bezcieniowość
biegunecznikowatość
nieredłowskości
winozbiory
hipergole
ostrzalnie
sobaki
Frukacz
niekędzierzowatości
niestauropigialności
skąpożywności
kaffy
rauciki
skalicowości
fecjał
żółtka
nierozbiegłości
Zbysławowie
chrystofaniaPL
Declination in the Polish language online (Polish case inflection)
Declension of the Polish word utylizacyjność

Mianownik (kto? co?):  utylizacyjność
Dopełniacz (kogo? czego?): Nie lubię utylizacyjności
Celownik (komu? czemu?): Przygladam się utylizacyjności
Biernik (kogo? co?): Lubię utylizacyjność
Narzędnik (z kim? z czym?): Rozmawiam z utylizacyjnością
Miejscownik (o kim? o czym?): Rozmawiam o  utylizacyjności
Wołacz: Hej utylizacyjność!


Los Simpson Nombra los dos médicos que hay en la serie


  


Program automatycznie odmienia przez przypadki. Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazow. Odmieniaj przez przypadki. odmien przez przypadki. Odmiana przez przypadki online. Deklinacja online. Odmiana przez przypadki polski. Odmien przez przypadek. Przypadki online.Pomoc: Mianownik - Kto? Co, Dopelniacz - Kogo? Czego, Celownik - Komu? Czemu?, Biernik - Kogo? Co? Nadrzednik - Z kim? Z czym?, Miejscownik - O kim? o Czym ? Wolacz